БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ РОДЕЗИЙСКИ РИДЖБЕК

Председател Петър Василев
Отговорник развъдна дейност Владимир Пешев
Контакт

Петър Василав - mobile + 359 887 331 760

Владимир Пешев - mobile: + 359 887 964 172

v_peshev@abv.bg
Създадено от Arrakis Studio