Новини

Отчетно-изборно Общо събрание на БРФК - 26.03.2017 - Асеновград

ПОКАНА

До
Всички членове на БРФК

Управителния съвет на Българска републиканска федерация по кинология свиква Отчетно-изборно Общо събрание.Редовно годишно Общо събрание на членовете на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ”(БГРК), рег. по ф.д.№7830/2005 г. Ви поканва да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на Редовно годишно Общо събрание на членовете на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”, което ще се проведе на 02.04.2017 г. от 10:00 часа в гр. София, жк. Дианабад, „При кораба“. При липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Редовно годишно Общо събрание на БГРК ще се проведе при следния дневен ред:Редовно годишно Общо събрание на НКФББ

П О К А Н А

за свикаване на редовно годишно Общо събрание на

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ)

 
Създадено от Arrakis Studio