Новини

МНОГО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!!

Продиктувано от бързината на последните събития около

Black Sea Winner shows 2014

съобщаваме на всики заинтересовани, че се променя хронологията на изложбите, както следва

15 Юли 2014 - 18:00h - CACIB

16 Юли 2014 - 18:00h - CACIB

17 Юли 2014 - 18:00h - CACIB

18 Юли 2014 - 18:00h - CACIB - Cruft`s quolification

19 Юли 2014 - 18:00h - CACIB - Black Sea Winner

20 Юли 2014 - 18:00h - CAC Bulgaria

21 Юли 2014 - 18:00h - CAC BulgariaИзложбите LIGHTHOUSE GOLD CUP 2014 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ !!!

Уважаеми изложители, 

информираме Ви, че ситуацията в района на Балчик е нормализирана и изложбите ще се проведат, без промяна !

Очакваме Ви!!!Сведение за всички наши приятели и неприятели !

За сведение на всички наши приятели и неприятели

съобщаваме с голямо удоволствие, че

BLACK SEA WINNER 2014 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

в уреченият час, на уреченото място!

Побързайте да се запишете!Решение на УС, относно породата английски сетер в България

На свое заседание Управителния съвет реши:

Поради системно неплащане на членски внос в БРФК, считаме че "Български Национален клуб Английски сетер" е прекратил членството си по собствено желание.

Едновременно с това бе разгледана кандидатурата и бе приет за кандидат член на БРФК "Национален клуб Английски сетер България", с председател Даниел Димитров.

"Национален клуб Английски сетер България" получава правото да обслужва породата до приемането му за пълноправен член.Общо събрание на ЧКБ - 15.06.2014

До
Всички членове на ЧКБ

Управителния съвет на сдружение „ЧИХУАХУА КЛУБ БЪЛГАРИЯ ”, (ЧКБ) София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 15 юни 2014 г. /неделя/.

Начален час: 13:00 часа, при липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Място на провеждане: Ресторанта на хотел Монтесито, бивш Горублянско ханче,
находящ се на адрес: гр. София, Бул. Цариградско шосе 357
Създадено от Arrakis Studio