Новини

Общо събрание на БРФК - 29.03.2015 - АСЕНОВГРАД !!!

До
Всички членове на БРФК

Управителния съвет на БРФК свиква Общо събрание, което ще се проведе на 29 Март 2015 г. /неделя/.

Начален час: 10:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Място на провеждане: АСЕНОВГРАД, комплекс "40-те извора" !

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове
2. Отчетен доклад за 2014 г.
3. Приемане отчета за дейноста на БРФК за 2014 г.
4. РазниОбщо събрание на Български Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета

ПОКАНА

Управителният Съвет на Български Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета (БНКШПК) свиква годишно редовно Общо Събрание на 21.03.2015 г (събота) от 11:00ч.ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБ "СИБИРСКО ХЪСКИ - БЪЛГАРИЯ"

Управителният съвет на сдружение „Клуб Сибирско хъски - България"
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 22.03.2015г (неделя)., от 12.00 ч., в гр. София. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 13.00 ч., на същото място. Мястото ще бъде допълнително уточнено.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на клуба за 2014 г. и приемане на отчета за 2014 г.
2. Финансов отчет на клуба за 2014 г.
3. Отчет на ОРД за развъдната дейност на клуба през 2014 г.Общо събрание БРДК

На 28.03.2015 г. БРДК ще проведе общо събрание.

Начален час: 10:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Място на провеждане: гр. София, кв. Божурище, ул. "Г. С. Раковски" 24 А - ресторант-пицария "Джоя"

Дневен ред:
1.Отчет за 2014г.
2.Пеиемане пална за изложби за 2015г
3.Разни
Създадено от Arrakis Studio